BIRTHDAYS

FAREWELLS

SPECIAL EVENTS

Địa chỉ: 16 Cửa Bắc – Ba Đình – Hà Nội

Gói tiệc sinh nhật dành cho tối đa 20 khách tại

tầng 2 – Unicorn Kafe
Bao gồm
• Đồ uống trong menu
• Bộ đồ Kì Lân mặc tại tiệc (không mang về)
Và một số dịch vụ thêm như sau:
• Bóng mừng sinh nhật
• Túi quà mang về: cài áo, bánh quy, đồ chơi nhỏ…
• Bánh sinh nhật Kì Lân

Hãy điền form bên cạnh để đặt tiệc